Twitter LinkedIn YouTube

Diensten van Fortune Financial Assessment

Een uitgebreid dienstenaanbod.

Wij bieden u een uitgebreid pakket aan diensten; Finaciële administratie, Samenstellen jaarrekening, Fiscale dienstverlening, Salarisadministratie en Advisering.

Financiële administratie

Zorgen voor een overzichtelijke boekhouding.

Bij het inrichten van de boekhouding houden wij rekening met de bedrijfsspecifieke factoren. Een overzichtelijke boekhouding geeft de ondernemer optimale managementinformatie en kan hierdoor een adequaat en slagvaardig beleid worden gevoerd.

Voor ons is het voeren van een boekhouding veel méér dan een registratie van gegevens.


Samenstellen jaarrekeningen

Wij stellen voor u over een bepaalde periode de jaarrekening samen.

Vanuit de bestaande administratie van een onderneming stellen wij de jaarrekening over een bepaalde periode samen. Wij zorgen voor de rapportage van de jaarrekening en dat de jaarrekening aan de wettelijke vereisten voldoet.

Behoudens uitzonderingsgevallen wordt een concept-jaarrekening met de ondernemer besproken, voordat deze definitief wordt.


Fiscale dienstverlening

Loonheffingen, Omzet-, Inkomsten- of Vennootschapsbelasting.

Of het nu gaat om de aangifte loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, indien wenselijk, zorgen wij dat de werkzaamheden juist en tijdig worden verricht. Uiteraard wordt, in overleg, naar de meest optimale opstelling gezocht.

Elk opdracht begint dan ook met een duidelijke offerte. Na schriftelijke acceptatie volgt een opdrachtbevestiging. Onze declaraties zijn, indien gewenst, voorzien van een specificatie van de bestede uren en verrichte werkzaamheden.

Salarisadministratie

Of het nu gaat om één werknemen of honderd werknemers.

Wij kunnen voor uw onderneming de volledige salarisadministratie verzorgen. Of het nu gaat om één werknemer of om honderd werknemers, dat maakt voor ons niet uit. Uiteraard houden wij rekening met de branchegegevens, de sociale- en pensioenregelingen en de fiscale en andere regelingen.

Wij hanteren een vaste tarief per salarisstrookje of per berekening / verrichting.


Advisering

Wij adviseren u graag op een breed gebied.

Op het gebied van administratieve, financiële, fiscale en juridische zaken is binnen ons kantoor de nodige kennis en ervaring aanwezig. Daardoor is het voor ons mogelijk om een afgewogen advies uit te brengen.

Graag informeren wij u over:

  • bedrijf starten, bedrijfsopvolging, fusie en overname;
  • welke bedrijfsstructuur past het beste in uw situatie;
  • welke financiering is voor een bepaalde investering nodig;
  • welke aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden zijn er;
  • wat zijn de juridische aspecten bij een bepaalde beslissing;
  • wat zijn de fiscale consequenties in een bepaald situatie;
  • welke internationale mogelijkheden zijn er;
  • etcetera.